Hodnota ľudského zdravia je nevyčísliteľná a ničím nenahraditeľná...V snahe čo najviac odvrátiť hrozby rôznych ochorení sa začal vo svete vedy proces obrovského vývoja nových liekov. Začali sme až príliš veriť v neobmedzené možnosti syntetických liečiv. Pri ich aplikácií sa často objavujú prípady alergických reakcií a iných nežiaducich vedľajších účinkov, a najmä častý výskyt tzv. závislosti od niektorých liekov. Aj z týchto dôvodov sme čoraz častejšie svedkami návratu k tradičnej ľudovej medicíne jednotlivých národov. Mezi najznámejšie a najpoužívanejšie patrí východoázijská etnomedicína, najmä čínska. V súvislosti s ňou sa často stretávame s dvoma pojmami: jin a jang.

Podľa tradičnej čínskej filozofie sú jin a jang dvoma prvotnými kozmickými princípmi vesmíru. Jin je pasívny, ženský princíp – jang je aktívny, mužský princíp. Čínský cisár FuHsi tvrdil, že najlepším stavom pre všetko vo vesmíre je stav harmónie reprezentovaný rovnováhou jin a jang. Legenda tvrdí aj to, že podľa tohto cisára si skutočná harmónia vyžaduje, aby bol jang dominantný. Tak to jednoducho vyžaduje príroda. (V klasickej čínštine Yin a Yang znamenajú tienistú a slnečnú stranu kopca, či údolia.)Liečivé rastliny sa klasifikovali podľa účinku, ktorým pôsobia na ľudský organizmus a ktoré sú dané ich prirodzeným charakterom.Špecifickú skupinu liečivých rastlín s obsahom prírodných látok a priaznivým účinkom na ľudský organizmus a organizmus hospodárskych zvierat tvoria tonizujúce liečivé rastliny.Jednorazové podanie liečiva s ich obsahom má stimulačný účinok a opakované dlhodobé podávanie liečiva s ich obsahom má tonizujúci účinok.

Význam tonizujúcich rastlín

Sú cenné pre obsah špecifickej skupiny látok – adaptogénov (harmonizátorov). Predstavujú ich biologicky aktívne obsahové látky v liečivých rastlinách rôznych chemických štruktúr, ktoré sú schopné zvyšovať nešpecifickú obranyschopnosť organizmu zásahom do mechanizmu všeobecného adaptačného syndrómu často sa vyznačujú aj anabolickými, detoxikačnými, imunostimulačnými, hepatoprotektívnymi, psychostimulačnými a ďalšími účinkami, bez výrazného rizika návyku. prispievajú k vytvoreniu harmónie medzi fyzickou a psychickou činnosťou a podľa tradičnej čínskej medicíny obnovujú harmonickú rovnováhu medzi jin a jang v ľudskom organizme ako celku aj vo všetkých jeho častiach

Ďaleký Východ predstavuje najväčšie prírodné lokality vzácnych druhov liečivých rastlín s prívlastkom mýtické, legendárne – tisícročia úspešne uplatňované vo fytoterapii rôznych ochorení...

Ing. S. Jurčák, RNDr. D. Macejko


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby