S ľútosťou oznamujem odbornej verejnosti, že nás dňa 31.1.2009 navždy opustil RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník vo veku 85 rokov.

Narodil sa v Lehote (okr. Nitra) dňa 27. 2. 1923. Tu aj navštevoval ľudovú školu. Po jej ukončení nastúpil na gymnázium v Nitre. Štúdium ukončil maturitou v roku 1944. Nasledujúci rok absolvoval jednoročné ašpirantské štúdium, v roku 1945 zložil  skúšky a dostal Tirocinálne vysvedčenie, ktoré mu umožňovalo študovať farmáciu na univerzite.

V máji 1948 ukončil univerzitné štúdium a vo vzdelávaní pokračoval ďalej. V roku 1965 absolvoval atestáciu I. stupňa z lekárenstva, v roku 1969 dosiahol titul RNDr. a v roku 1971 pokračoval atestáciou II. stupňa z lekárenstva.Toto všetko dosiahol neúnavným štúdiom našej a zahraničnej odbornej literatúry a tiež absolvovaním rôznych vzdelávacích kurzov.

Ako zlatá niť sa ťahá jeho životom snaha a záujem o získanie nových a nových vedomostí, ktoré využíval v praxi vidieckeho lekárnika v Žabokrekoch nad Nitrou. V tejto lekárni pracoval až do odchodu do dôchodku. Jeho rady a odbornú pomoc využívali nielen ľudia z blízkeho okolia a vďaka svojej publikačnej činnosti bol známy na celom Slovensku.Svoje vedomosti odovzdával odbornej aj laickej verejnosti príspevkami do rôznej odbornej, aj dennej tlače. Taktiež sa venoval prekladom z nemeckej a francúzkej odbornej literatúry. Spomeniem niektoré, v ktorých publikoval: Liečivé a jedovaté rastliny, Výživa a zdravie, Včelár, Zdravotnícke noviny, Protialkoholický obzor, Nedeľná Pravda, Hlas ľudu, Katolícke noviny. Prihováral sa aj poslucháčom Slovenského rozhlasu v relácii Kontakty. Jeho srdcovou záležitosťou bolo štúdium liečivých rastlín, ich obsahových látok a ich pôsobenie. Najviac ho zaujímali drogy klasické i najnovšie. Tieto špecifické a vysoko odborné poznatky publikoval v časopisoch: Protialkoholický obzor, Zatykač, Závislosť.

Písané slovo rozšíril o hovorené. Na prednášky ho pozývali školy, kultúrne a osvetové strediská, kluby dôchodcov a  internáty. Slová dopĺňal praktickými ukážkami, projrekciou a priamou konzultáciou s poslucháčmi. Slovenská farmaceutická spoločnosť odmenila doktora Súkeníka Medailou PhMr. Vladimíra Žuffu za prínos pre slovenské lekárnictvo.

Po odchode na dôchodok mal viac času na záhradu. Pestoval ovocné stromy, kríky, liečivé rastliny a koreniny, ktoré zberal, sušil a rozdával rodine, známym, priateľom.Rodina stála vždy po jeho boku. Veľkou oporou mu bola manželka a zároveň matka ich 4 detí. V posledných chvíľach jeho pracovitého a skromného života mu myšlienka na rodinu uľahčovala znášať chorobu, ktorá ho pomaly oberala o fyzické a duševné sily, keď sa napokon dňa 31.1.2009 navždy skončila jeho dlhá životná púť. Schopnosť a záujem o vzdelávanie sa, ako aj rozširovanie svojich vedomostí odovzdal mnohým a tiež svojim deťom a ich deťom.

Jeho životné motto bolo: Qui scit, ubi sit scientia, habenti est proximus.

Mgr. V. Valková


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby