Ing. Pavol Čupka    Z činnosti divízie Liečivé rastliny Malacky    74
Mudr. Kkarol Mika    Fytoterapia pri kožných chorobách II.    76
RNDr. PhMr. L. Súleník    Kedysi liečivo - dnes najnovšia droga    82
RNDr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Je ľalia biela liečivá rastlina?    84
RNDr. Ľ. Nátherová CSc.    Čo vieme a ešte nevieme o očianke Rostokovovej I.    85
DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.    Liečil Európu slovenský rozmarín?    88
Doc. Dr. I. Leifertová CSc.    Které fialky jsou léčivé?    90
RNDr. PhMr. M. Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách    92
Ing. P. Bohinský     Nechtík lekársky. Vrbovka horská    94
DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy?    95
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Novoregistrované fytofarmatiká    100
Odpovedáme čitateľom    99
Vyhradené pre ženy    102
Zo zahraničných časopisov    104