Ing. P. Čupka    LAKINAL gel - nové fytofarmakum na našom trhu    2
MUDr.K. Mika    Fytoterapia pr poruchách látkovej premeny - cukrovke    3
MUDr. J. Hoferová    Cibuĺa a jej príbuzenstvo v terapii    10
RNDr. PhMr. V. Brežná    Veroniky     12
RNDr. D. Jarošová    Boj so stresem    14
RNDr. J. Spilková CSc.    Botanická charakteristika a obsahové látky hlohu    15
Doc. RNDr. M. Řehula CSc.    Prípravky z liečivých rastlín firmy FYTONA    19
Ing. M. Kučerová CSc.    Čajovinová novinka z Malaciek    20
Pharm.Dr. S. Plačková    Hrozno, a víno a zdravie človeka    22
DrPH- PhMr. J. Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy?    24
RNDr. M. Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách    27
Odpovedáme čitateľom    32
Zo zahraničnej tlače    35

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby