Pharm. Dr. Silvia Plačková    Vrátenie liečebnej vážnosti šalvii    146
RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník    Chlorofyl - zelená elektráreň     150
MVDr. Jozef Skalka  CSc.    Možnosti využitia rastlinných aromatických olejov vo veterinárnej praxi    153
RNDr. Dobromila Jarošová    Vrbovka - Vrbka - Vrbice    155
RNDr. PhMr. Vincencia Brežná    Ovos siaty - Avena sativa L.    156
Doc. Dr. I. Leifertová CSc.    Zdroje inhalační alergie    158
Doc. Ing. Milan Nagy CSc.    Pracovný deň sekcie prírodných liečiv Slovenskej famaceutickej spoločnosti    160
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Skôr registrované fytofarmaká    161
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXXIX.    162
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec, Ing. Peter Bohinský    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách XI.    166
Tak sme písali    174
Zo zahraničnej tlače    176
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc.    Jubilant prof. RNDr. Václav Suchý DrSc.    179

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby