MUDr. Karol Mika    Fytoterapia v stomatológii    110
Ing. Valdemar Štalmach, Mária Fialová    Informácia o odborovej konferencii Ekonomické zhodnotenie pestovania liečivých rastlín na Slovensku    116
Ing. Pavol Čupka    Informácia o založení záujmového združenia RUMANČEK    118
Ing. Pavol Čupka    Stanovy: RUMANČEK- združenie šlachtiteľov, pestovateľov a spracúvateľov liečivých, aromatických a tonizujúcich rastlín    118
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Nové fytofarmaká na našom trhu    121
RNDr. Dagmar Nová    Nově registrovaná fytofarmaka    122
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXXVIII.    125
MUDr. Jaroslava Hoferová    Zubné pasty s flóurom alebo bez?    129
PhMr. Oľga Sáková    Bukosan gel    129
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách X.    130
Pharm. Dr. Silvia Plačková    Slniečko prináša mnho radosti, ale aj riskantný bronz     134
MUDr. Jaroslav Kresánek    Leto s kofeínom, alebo bez?    136
MUDr. Jaroslava Hoferová    O našich 32 pomocníkov sa treba aj starať    138
Tak sme písali    141
Nové knihy     143
Zaujímavosti    144

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby