Ing. Pavol Čupka CSc.    Príhovor    2
MUDr. Karol Mika    Fytoterapia v tehotenstve    3
Ing. Edita Petreas    Niektoré domáce liečivé rastliny v nemeckej fytoterapii     9
Dr. Ing. A.G. Pokorný CSc.    Z dějin léčivých rostlin v strarověku    12
Tak sme písali    14
Ing. Pavol Čupka    CYNAROSAN kvapky    15
Ing. Peter Bohinský    Klub pestovateľov 1 + obr.    16
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách VII.    18
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Nové fytofarmaká na našom trhu    27
Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy?    29
Odpovedáme čitateľom    32
Zaujímavosti    35
Zo zahraničnej tlače    36

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby