RNDr. Pavol Valachovič    Nové fytofarmakum na našom trhu CYNALIP kvapky    38
Pharm. Dr. Silvia Plačková    Eukalyptová silica opäť v terapii    41
RNDr.M. Sviečková CSc., Doc. RNDr. E. Havránek CSc.    Problematika obsahu toxických kovov - olova a kadmia v liečivých rastlinách    43
Ing. Anna Kintlerová, Ing. Zdenka Rodná    Arónia čiernoplodá, baza čierna, čierne ríbezle - suroviny na výrobu potravinárskych farbív    45
Doc. RNDr. Daniel Grančai CSc.    Nové fytokarmaká    48
Ing. Valdemar Štalmach, Mgr. Mária Fialová    Pestovanie, zber a spracovanie liečivých rastlín - informácia o odbornej konferencii    49
V. Krejčík    Tak sme písali - Jaro léčivých rostlin v zahradě    51
RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník    Chlorofyl v medicíne a vo výžive     53
MUDr. J. Kresánek,  Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Malý fytoterapeutický abecedár (1)    54
Doc. Dr. Július Beck CSc.    Málo známe lieičvé rastliny na Slovensku    58
Mgr. Oľga Otrubová    Znovuobjavený amaranth - láskavec    60
Ing. Pavel Musil    Výstava léčivých rostlin v zahradě    62
Odpovedáme čitateľom    63
Zo zahraničnej tlače    68
A. G. Pokorný    Člověk a svět rostlin    70