Podzemnú časť kýchavice bielej uvádza ako oficinálnu pod pomenovaním + Veratri albi  radix – ČL 1  - kořen kýchavice – SL 1 ho nemá.  Definuje ho ako  usušený podzemok s koreňmi druhu kýchavica biela (Veratrum album L., ľaliovité ? Liliaceae), čo je 50 –150 cm vysoká trváca  jedovatá bylina u  nás chránená. U nás rastie najmä na východnom Slovensku na vlhkých horských lúkach. Droga má obsahovať 1% alkaloidov. Nemá pach, práškovaný koreň silne dráždi na kýchanie.

Droga  sa pôvodne používala ako insekticídum.  Po r. 1950 sa však zistilo, že má hypotenzívne a sedatívne účinky a preto sa niekedy v terapii užívali jej izolované alkaloidy, ktoré však majú malú terapeutickú šírku. Liekopisnou formou býva tinktúra  používaná  prevážne vo veterinárstve ako zložka stomachík a diuretík.

Západná literatúra uvádza kýchavicu medzi perspektívnymi liečivými rastlinami nového milénia. Odborne sleduje okrem kýchavice bielej aj ich domáce druhy: kýchavicu  zelenú (Veratrum viride), druhy pre nás bez ustáleného mena: V. californicum, V. officinale (Cevadilla) a V. japonicum. Ich liečebné uplatnenie (tinktúra, extrakt, prášok) je veľmi široké ? najmä v Mexiku (aj 100 rokov ?  epilepsia, vysoký krvný tlak, pneumónia, ochorenia obličiek, zápaly, edémy pľúc, ale aj proti hmyzu, najmä blchám a i. – samozrejme liečebne použitie  vždy musí byť ordinované lekárom, preto ani rozpis neuvádzame).

Podľa  súčasného stavu  na Západe hoci sa niekedy   prípravky  amerických kýchavíc aj liečebne uplatňujú najmä pri vysokom krvnom tlaklu,  odborníci upozorňujú, že americké kýchavice a ich  obsahové látky a  ich deriváty nie sú už uprednostňované  pre tieto účely, nakoľko majú silné  nebezpečné a vedľajšie účinky. Okrem toho v súčasnosti na ich indikácie sú  vhodnejšie a bezpečnejšie prípravky bez vedľajších  a  nebezpečných účinkov.

Doc. MUDr. J. Kresánek, PhD., Doc. Dr. PhMr.  J.  Kresánek, CSc.

LIEČIVÉ RASTLINY ZÁPADU NOVÉHO MILÉNIA (33)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby