Grigorij Rasputin patrí medzi jednu z najpopulárnejších a najkontorverznejších osobností 20. storočia opradenú mýtmi. Išlo o výraznú osobnosť Ruska, ktorá ovplyvňovala chod politických udalostí v období posledných rokov vládnutia cárskej dynastie Romanovcov. Rasputin mal nepochybne vplyv nielen na cársku rodinu, a tým aj na chod a dianie ruského politického, spoločenského života, ale mal vraj aj schopnosť vplývať na duše, predvídať udalosti, mal zázračné schopnosti liečiť telo a dušu.

Niektoré dokumenty uvádzajú, že jeho skutočné meno znelo Nový alebo Nových. Priezvisko Rasputin dostal vraj vo svojom rodisku kvôli svojmu spôsobu života. Význam slova rasputin v ruštine znamená niečo ako zvrhlík, ten čo zišiel s cesty. Sčítanie ľudu však eviduje rodinu menom Rasputin už v čase jeho narodenia.

Postava Rasputina fascinuje tiež historikov, spisovateľov, filmárov (ktorí sfilmovali tuto tému 14-krát). Jeho osobnosť stále priťahuje aj po vyše 90 rokov po smrti (v roku 1916) svojou tajomnosťou a skrýva v sebe množstvo otázok. Veď aj dokumenty, spomienky očitých svedkov alebo aj policajné záznamy poskytujú veľmi rozdielne a protichodné tvrdenia nielen o jeho výzore, manieroch, chovaní, ale aj o jeho vzťahu k bohu, jeho viere, schopnosti liečiť alebo manipulovať s ľuďmi.

S presnosťou sa nedá potvrdiť pravé meno Rasputina, ale ani jeho dátum narodenia. Historické dokumenty a literatúra uvádzajú niekoľko možných dátumov narodenia Grigorija Rasputina: sú to roky 1865, 1869, 1871 alebo aj rok 1872. Najpravdepodobnejší je však dátum 1869, ktorý sa opiera o sčítanie ľudu. Rasputin sa narodil na Sibíri v dedine Pokrovskoje v  Ťumenskej oblasti Toboľskej gubernie v rodine roľníka Jefimova a jeho ženy Anny. Grigorij sa narodil ako štvrté dieťa po tom, čo jeho rodičom zomreli po sebe dve dcéry a syn. Grigorij bol jediným dieťaťom a bol veľmi chorľavý. Po svojom otcovi zdedil Grigorij dobré vlastnosti – obrovskú chuť pracovať, ale aj horšie – požívanie alkoholických nápojov, sklony užívať si života neviazaným spôsobom. Obdobie jeho mladosti sa dokumentuje na základe jeho vlastných výpovedí a spomienok. Neskoršie zrelé obdobie života Rasputina (ešte kontroverznejšie ) dokumentujú rôzne zdroje z odlišných názorových táborov...

Ako 18-ročný podnikol Rasputin svoju prvú púť do kláštora vo Verchoture, ale pravdepodobne nezložil mníšsky sľub. Tento pobyt však sám Rasputin považuje za prvú duchovnú zastávku a čas modlitieb a pokánia. Po roku sa vrátil do rodnej dediny, kde sa oženil s miestnou dedinčankou Praskovjou Dubrovinou. V manželstve sa mu narodili 4 deti, jedno však zomrelo. Niektoré zdroje uvádzajú, že okolo roku 1900 sa stal členom sekty heretikov, ktorí hovorili, že človek musí najprv zámerne zhrešiť a potom sa z hriechov vykúpiť. Sekta vraj vykonávala zvláštne rituály, vrátane sexuálnych. Týmto nahneval oficiálnu cirkev a bol nútený svoju rodnú dedinu opustiť.

Rasputin odišiel na dlhoročnú púť, pritom sa živil liečiteľstvom, zasvätil množstvo žien do svojich rituálov „odpustenia hriechov“. Podľa jeho vlastnej výpovede nastal okolo roku 1892 v jeho duši zlom. Zmýšľanie mladého Rasputina sa postupne zmenilo: navštívil neďaleké kláštory – Abalakský, Ťumenský, Tobolský, prestal vraj jesť mäso, o pár rokov neskôr prestal fajčiť a piť. Vo svojich spomienkach Rasputin píše: „Cely môj život v mladosti boli len choroby, na jar som štyridsať nocí prebdel. Bol som ako v bezvedomí. Práve to ma podnietilo začať novy život“.

Rasputin pravidelne odchádzal na svoje púte, ale vždy sa vrátil v období roľníckych prác.. Asi vo veku 28 rokov prichádza ďalšia životná etapa hľadania – cestovanie k posvätným miestam. Začínajú roky putovania po celom Rusku a za jeho hranice, počas ktorých Rasputin údajne lieči duše a tela chorých, čím si získava veľkú slávu. Rasputin navštívil Kyjev, Jeruzalem, Konštantinopol, Petrohrad. Počas svojho putovania sa živil liečiteľstvom. Rasputin nemal žiadne vzdelanie, bol dokonca negramotný. Dovedna strávil 12 rokov na cestách. Chodil vždy pešo.

V roku 1905 sa usadil v metropole impéria – Petrohrade. Jeho osud sa zakrátko úzko spojil s celou panovníckou rodinou.. V Petrohrade sa rýchlo rozšíril chýr o jeho zázračných schopnostiach vyliečiť aj tie najvážnejšie choroby. O tomto chýre sa dopočula aj cárska rodina, ktorej jediný syn Alexej trpel na dedičné ochorenie – hemofíliu. Práve ochorenie cároviča otvorilo Rasputinovi bránu do paláca. Predchádzal ho chýr „mystika“ a „Božieho vyvolenca“. Pretože ovládal liečiteľstvo, sugesciu a hypnózu, dokázal pomôcť aj chorému Alexejovi. Vedel ho uspať, utíšiť bolesti a zastaviť krvácanie. Potom bol už len krok k tomu, aby sa mohol starať nielen o záležitosti rodinné, ale i verejné.

Rasputin sa dostal do Petrohradu v príhodnej chvíli, keď Rusko sužovala komplikovaná politická situácia. Krízu zažívala aj cirkev. Krajina potrebovala proroka, človeka, ktorému by veril aj národ. Ľudový prejav Rasputina tomu celkom napomáhal, jeho výzor roľníka, hrubé maniere... Získaval si ľudí vraj vďaka svojím výnimočným, úhrančivým očiam, ktorým málokto odolal.

Alexej bol vytúženým jediným synom v cárskej rodine. Na naliehanie zúfalej matky Alexandry Fjodorovny, manželky cára  Mikuláša II. prichádza v roku 1907, keď bol Alexej v ťažkom akútnom stave a ocitol sa na pokraji smrti (lekárom sa nedarilo zastaviť silné krvácanie z nosa) a privolali už aj kňaza, prichádza Rasputin na cársky dvor. Sem sa dostal prostredníctvom svojej známej Anne Vyrubovovej, dôverníčke cárovnej Alexandry. Samotná Anna Vyrubovová mala podobne ako Rasputin sklony k alternatívnym metódam liečenia a mystike. Vrubovová všade rozprávala o Rasputinových zázračných schopnostiach a jeho vyvolenej úlohe v Rusku..

Vo svojich spomienkach cár Mikuláš II  hovorí o prvých stretnutiach s Rasputinom takto: „Je to boží človek, ten Grigorij Jefimovič Rasputin. Alexandra Fjodorovna prejavuje veľký záujem o všetko tajomné, Rasputin ju jednoducho začaroval svojim pôvodom z ľudu, výnimočnými vedomosťami o Svätom písme, svojou schopnosťou zarieknuť rany a zranenia malého Alexeja. Rasputin, pokračuje cár – ovládal nejakú hypnotickú silu .Okamžite po tom ako prišiel sa Alexejovi uľavilo, odteraz  Alexandra Fedorovna ho vola „náš priateľ“.

Keď sa Rasputin predstúpil  pred postieľku chorého chlapca a zasiahol svojou liečiteľskou silou, skutočne  sa  masívne krvácanie  malého Alexeja   zastavilo. Od tohto momentu Grigorij  Rasputin už cársky dvor neopustil. Trvalo to takmer 10 rokov až kým nebol v decembri roku 1916 surovo zavraždený. Medzi tým  sa Rasputinovi podarilo získať vplyv na chod politických udalosti, Cárovi  radil z pozície vyvoleného   koho ma vymenovať na dôležité  posty.  Cára a jeho manželku volal „mama“ a „papa“.

Rasputin  v  prípade svojej fyzickej neprítomnosti  na dvore a neželaného zhoršenia stavu cárskeho syna posielal telegramy Cárovi a jeho manželke, kde predvídal ako sa bude zdravotný stav chlapca vyvíjať. Alexandra   Fedorovna  bola na Rasputinovi celkom  závislá a   úplne jemu   oddaná.

Väčšina autorov literatúry  o Rasputinovi  sa venuje  vplyvu osobnosti Rasputina na politické , spoločenské dianie, jeho vzťah  k pravoslávnej  cirkvi,  fenoménu jeho rýchleho vzletu , vzťahu s cárskou famíliou. Veľká  pozornosť sa sústreďuje na  priebeh surovej vraždy, jej záhady a odhalenia.

Pred dvomi rokmi v Rusku vyšla  kniha Ilony   Svijatskej   s názvom  Liečebné postupy   Grigorija Rasputina, ktorá  prezentuje  netradičný pohľad na  jeho osobnosť ako liečiteľa,. Kniha  populárnou formou približuje detstvo, mladosť, roky putovania a zrelosti  Rasputina v kapitolách :  - Mágia vzduchu - Sila ohňa   -  Múdrosť zeme - Tajomstvo vody  -  Svet lásky.

„ Po prvýkrát"  - hovorí autorka - "sa čitateľovi predstaví  Rasputin ako skúsený  významný ruský liečiteľ. Na základe  dokumentov, svedectiev, spomienok  sa podarilo skoncentrovať arzenál magického uzdravenia. Sú to zázračné zaklínadla modlitbami, recepty  na základe pôsobenia liečivých rastlín, tinktúry , masti. Podľa autorky  Rasputin  o sebe tvrdil, že  má schopnosť liečiť choroby, nikoho sa nebojí, vie predvídať budúcnosť,  predchádzať nešťastiu, má schopnosť vplývať na ľudí upokojujúcim spôsobom, prostredníctvom sugescie. Rasputin  v  sebe kumuloval  stáročné vedomosti  uzdravenia  prírodnými prostriedkami  a schopnosti  jasnovidectva, využíval energiu zeme, vody, ohňa a neba.

Osudovým je  stretnutie mladého Grigorija Rasputina  s poslucháčom Bohosloveckej akadémie keď  mu  mal  pomôcť  sa dopraviť do Ťumene konským povozom. A práve vtedy Rasputin prvýkrát počas ich  spoločnej cesty  počul od študenta vetu „Chod a a zachráň sa“. Práve tieto slová budú celoživotným sloganom liečiteľstva  Rasputina.

Rasputin   počas svojich putovaní  najprv po Rusku,  potom do posvätných miest vo svete  postupne  nasáva vedomosti  od  rôznych ľudí –  liečiteľov, sibírskych bylinkárov , mníchov, obyčajných zbožných ľudí. Zbiera  recepty na stovky chorôb a ukladá si  do pamätí (nakoľko bol negramotný)  staré ruské  zaklínadla.

V knihe autorka  cituje modlitbyzaklínadlá Rasputina, ktoré používal napríklad pri krvácavých stavoch, pri poraneniach,  popáleninách, bolestiach zubov, bolestiach kĺbov a chrbtice atd.  Rasputin  považoval pravoslávnu modlitbu za niečo, čo znásobuje silu zaklínadla   proti chorobe.

V knihe nájdeme aj   pravidla  ruských zaklínadiel, používané Rasputinom.

 • Za ranného svitania  treba vyjsť do otvoreného poľa, umyť sa čistou rosou, stať tvarou obrátenou na východ., ukloniť sa na štyri svetové strany. Treba  si odriekavať Otčenáš.
 • Keď zaklínadlo sa vyslovuje večer, treba byť  obrátený na Západ.
 • Opakovať slova zaklínadla  treba  3, 5, 7, alebo 9 krát. Najlepšie však 7 krát.
 • Zaklínadlo vyslovujeme nielen  ústami, ale vyjadrujeme ho celou silou svojej duše, celou silou svojej viery.
 • Kto  použije modlitebne zaklínadlá len tak pre zábavu  bude  potrestaný.
 • Pre úplné uzdravenie je potrebne aby človek, vyslovujúci modlitbu a zahovára chorobu  kresťansky pôst držal, nesmel hrešiť. Človek musí  dušu  mať otvorenú Pánovi
 • Zlý úmysel nesie v sebe smrť a choroby, dobrý  však – uzdravenie a život – hovorí Rasputin.

Uvedieme jedno z takýchto zaklínadiel, ktoré používal Rasputin  napríklad na zastavenie krvácania:

„Vstaval som ráno, umýval som sa vodou pramenitou, utieral som sa tenkým ručníkom, vyšiel som  z  izby do dverí, z dverí do brány, vyšiel som do pola šíreho. V poli stoji samotný Ježiš Kristus, rozbíja rudu a kameň. V kameni tom niet ani rudy ani krvi. Otrok boží  (má sa povedať meno chorého) nemá ani krv ani rudu. Na ranu treba pritlačiť, trikrát fuknúť, potom trikrát popľuť.“

Jedna zo síl prírody, ktorú Rasputin využíval podľa slov autorky knihy  bola sila ohňa, energia sviečok. Svetlo, teplo, oheň  Rasputin považoval  za  silu uzdravujúcu a očistnú pre telo a dušu človeka. Rasputin hovoril: „oheň  páli ale aj zohrieva, ničí všetko, čo mu príde do cesty, ale nesie so sebou aj očistu. Všetko v ňom je čarovné.  Bez  ohňa by bolo človeku zima a bol by človek hladný. Teplo, ktoré je darované ohňom  uzdravuje od rozličných neduhov“.

Tu je   jeden  extravagantný recept  Rasputina  proti žltačke: „Kus  žltého  papiera natrieť  pravým včelím voskom, zatočiť do trubičky, priložiť k pupku chorého na žltačku, papier zapáliť, počkať kým dohorí. Nepotrebná žlč sa podľa slov Rasputina  „zhromaždí“ v papieri.

Použitie ohňa je vhodné aj  na vytvorenie zdravej domácej energie:

 • Pozbierať ihličie, položiť doma na tanier a zapáliť. Dym z horiaceho ihličia „požiera“ všetko zlo čo sa doma nazbieralo. Pán domu chodí po dome, nosí horiace ihličie, tak  sa čisti duša domova.

Rasputin sa opieral vo svojej receptúre na staré ruské tradície. Jednom zo základných liečiv považoval tradičný včelí med. „Príroda sama -cituje autorka Rasputina- sa postarala o zdravie človeka: taký včelí med – bežný produkt ale koľko úžitku pre zdravie“. Kto chce byt zdravý mal by dve lyžice medu denne užívať. –hovoril liečiteľ. Med je súčasťou množstva receptov.

Napríklad proti nespavostí:

 • 1pohár medu zmiešať s 3 lyžicami jablčného octu, užívať pred spaním 2 čajové lyžičky zmesi, spánok sa dostaví do polhodiny

Alebo  proti chrípke a prechladnutí

 • v rovnakom pomere sa zmieša med a roztlačený cesnak (alebo posekaná nadrobno cibuľa).Pred spánkom sa užije  1 lyžica, zapije sa teplou vodou.
 • proti prechladnutiu je výborný medovo - malinový čaj. Môže sa namiesto malín použiť aj výluh z vetvičiek malín zmiešaný s medom
 • zmiešať postrúhané jablka, cibuľu, pridať med, všetko v rovnakom množstve. Užívať  2-3 čajové lyžičky denne.

Na liečbu prechladnutia a horúčky mal Rasputin aj iný recept. Spočíval v zmene  intenzity toku krvi rúk a nôh (horúci kúpeľ), ktorý následné vyvolával zlepšenie krvného obehu horných dýchacích ciest. Rasputin odporúča horúci kúpeľ na nohy po dobu 15 – 20 minúť, potom treba dosucha  nohy utrieť  dať si teple vlnene ponožky a prikryť sa teplou dekou.

Rasputin mal overene recepty s medom na liečbu popálenín, od bolesti zubov, pri bronchitíde, pri vredoch žalúdka, astmy, nádchy a dokonca aj  pri ochoreniach očí. Ten je takýto:

Pri katarakte, glaukóme , a pri znížení ostrostí zraku.

 • Podľa Rasputina je na to vhodný len med z akácie.  Kvapky sa pripravujú v  pomere 1 diel medu  a  2  diely destilovanej vody, kvapkať 2-3 krát denne.

Alebo recept pri ochoreniach ciev a častom krvácaní: 3 lyžice medu sa dajú do vylúhovanej zmesi  z rebríčka obyčajného , pohánkových kvetov a prasličky roľnej. Pije sa ako teplý napoj.

Zaujímavý je aj recept proti nádche a zápale hltana: prvý deň choroby sa žuje kúštik   medového  plástu  až   3 hodiny , potom postačí žuvať 2-3 krát denne 45 minút alebo sa nechá lyžica medu rozpustiť v ústach, opakovať 10 krát za deň.

Rasputin mal vo svojom arzenály  aj recepty s medom proti vysokému krvnému tlaku: Zmieša sa 1 pohár medu, 1 pohár šťavy cvikly , 1 pohár mrkvovej šťavy, ? pohára šťavy z kľukvy ,  ?  pohára liehu. Nechať stáť 3 dní. V tmavej miestností. Užívať 3 krát denne jednu polievkovú lyžicu.

V kapitule   knihy  Múdrosť zeme čitateľa nepochybne zaujme, ako Rasputin hovorí o energii stromov, jeho odporúčania na správne využívanie tejto energie sú pozoruhodné: dub napríklad  dáva silu. Keď nejaká matka chce mat silného syna musí ho často vodiť k dubu, pokloniť sa stromu a potom povedať : Dub - otecko, ty si mocný a zdravý, podel sa silou s mojim synom. Nech je syn zdravý a mocný ako ty. Následne syn musí dub objať celou silou a celým telom  sa na dub pritlačiť, privrieť si oči a nasávať do seba jeho silu. Stromy, ktoré odovzdajú chorému silu a zdravie sú  štedrá breza, borovica, javor, jabloň, gaštan, lipa. Pomôžu tieto stromy pri  týchto chorobách: prechladnutí ,bolestiach hrdla, kĺbov, poruchách   tráviaceho traktu. Jedla napríklad berie všetko zle, postačí podržať v dlani šišku z jedle. Ale ten, kto má šišky pínie doma  nemôže sa sťažovať na zlý  spánok, nemá žiadne bolesti hlavy, má ľahké dýchanie - hovorí liečiteľ Rasputin

Keď hovoríme o Rasputinovi, samozrejme nemôžeme vynechať tému mužskej sily a potencie. Za jeho života a pôsobenia hlavne v hlavnom meste Peterburgu   sa o ňom  rozprávalo ako o veľkom milovníkovi žien s neobmedzenou mužskou silou.  Peterburg  v tom čase  bol plný fám, legiend ale aj pravdivých príbehov o Rasputinovi. Vždy bol obklopený množstvom žien aj  z  tých najvyšších  vrstiev. Tú sú niektoré  užitočné recepty Rasputina na mužskú silu.

 • pomleté vlašské orechy sa zalejú rovnakým množstvom medu. Užívať 2 čajové lyžičky 2-3 krát denne polhodinu po jedle, zapíjať mliekom. Kura trvá 20 – 30 dní.
 • 1 lyžicu koreňa  Vičenca   (Onobrychis) zaliať 300 ml  vriacej vody, nechať celu noc lúhovať. Užívať denne ráno a na obed 2 polievkové lyžice, potom všetko dopiť pred spaním.

A  niekoľko receptov s Palinou obyčajnou

 • 5- 6  veľkých lyžíc  semien paliny obyčajnej (nie horkej) zaliať pohárom vodky, nechať stať 3 týždne, občas pretrepať. Po 3 týždňoch precediť. Užívať trikrát denne  1 polievkovú lyžicu pred jedlom.
 • zaliať pohárom vriacej vody  1 čajovú lyžičku semien  paliny obyčajnej . Nechať stať celu noc, piť na druhy deň počas dna.
 • semená paliny obyčajnej zomlieť na prášok, užívať 1 malú lyžičku 3-4 krát denne

A jeden chutný recept: v rovnakých dieloch zomlieť čerstvú alebo sušenú vňať petržlenu a koriandra, užívať vždy s jedlom 1 polievkovú lyžicu

Jedným z príkladov  liečby bol recept Rasputina na liečbu nízkej zrážanlivosti krvi – hemofílie. Od roku 1907 až do svojej smrti v roku 1916 Rasputin sa stará o Alexeja, dediča cárskeho trónu, lieči akútne stavy hemofílie, pritom  vplýva silou svojej  sugescie, modlitbami, zaklínadlami ale aj zaručenými receptami starých ruských liečiteľov.    Niekedy na zastavenia krvácania postačilo odriekavanie modlitby, chlapca  potom prežehnal. Druhy kráť musel použiť napríklad dubovú kôru. Mal ju so sebou vo vrecku, sparil ju vo vriacej vode, potom priložil ju celu Alexejovi na tvar. Vynechal len oči a ústa. Skutočne krvácanie z nosa rýchlo prestalo.

Rasputin svojou metódou modlitieb a zaklínadiel úspešné liečil aj iné ochorenia. Keď chorého bolela hlava alebo mal horúčkové ochorenie, Rasputin sa postavil za neho, chytil jeho hlavu do svojich rúk, niečo šepkal a potom povedal: „Chod“. Údajne okamžité nastalo uzdravenie.

V decembri roku 1916  Rasputin bol surovo zavraždený podľa vopred dohodnutého plánu. Bol obeťou  sprisahania  šľachticov. Rasputin najprv bol otrávený, následne  niekoľkokráť postrelený. Keď  aj  po tom stále bojoval o svoj život, bol zviazaný a utopený v rieke. Odstránenie Rasputina malo pomôcť  Rusku topiacom sa  v hlbokej kríze.

Po tom ako  rieka  vyplavila  zohavené telo Rasputina  množstvo ľudí utekalo s fľašami, kýbľami, krčahmi , aby naplnilo ich vodou, ktorá zachytila tu diabolskú, neskutočnú silu tajomného človeka.

Mgr. M. Žiaková

 

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby