Ing. P. Čupka CSc.    Novoročný príhovor    2
MUDr. I. Bukovský    Rastlina na tanieri a pod mikroskopom    3
Prof. RNDr. L. Jahodář CSc.    Pomohou léčivé rastliny zvládnout stres?    8
MUDr. J. Kresánek CSc., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Zdravie s prírody v našich domovoch    10
RNDr. PhMr. L. Súkeník     Fytoceridy sú rastlinné vosky    14
Dr. Ing.A. G. Pokorný CSc.     Motivace činnosti v novověku     16
Doc. RNDr. I. Leifertová CSc.    VAKORAI - čaj dobré pohody    18
MUDr. J. Kresánek CSc., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Malý fytoterapeutický abecedár (12)    19
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Nové fytofarmaká I.    23
Ing. L. Kokoška    Léčivé rostliny v boji proti patogenním mikroorganismům (Artemisia annua L.) I.    24
Správy    26
RNDr. J. Stano CSc., RNDr. J. Poór    Ekologické aspekty v produkcii liečivých rastlín    26
RNDr. I. Šalamon CSc.    Zasadnutie iniciačného výboru    27
Ing. P. Musil    Výstavy léčivých rastlín na Kraví horě    29
RNDr. PhMr. V. Brežná    Spomienka    30
Odpovedáme čitateľom    31
Súťaž    33
Ing. P. Bohinský    Závinutka podvojná (Monarda Didyma L.)     34
Krížovka    35

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby