Rozchodník prudký – rozchodník prudký, Sedum acre L.

ROZŠÍŘENÍ: Druh rozšířený v Evropě. U nás hojný na výslunných stráních a skalách, na zdech a sutích, na písčinách, mezích a náspech od nížiny do podhorského pásma.

POPIS: Vytrvalá, tučnolistá, drsnatá bylina, až 15 cm vysoká, s tenkým větevnatým oddenkem a vystoupavými, střechovitě listnatými lodyhami, které jsou jednak sterilní, jednak ukončené chudým květenstvím. Dužnaté, široce vejčité, oblé a hladké listy mají ostře palčivou chuť. Květenství jsou tvořena z několika vijanů, květy jsou pětičetné, sytě žluté. Kvete v červnu a červenci. Plody jsou měchýřky.

POUŽITÍ: Používá se pouze lidově jako hypotenzivum a při arterioskleróze. Zevně k léčení hnisajících ran a vředů. Má antimykotické vlastnosti.

JEDOVATÁ ČÁST: Nať.

OBSAHOVÉ LÁTKY: V nati jsou přítomny piperidinové alkaloidy (především sedamin), které jsou nositeli účinku. Dále nať obsahuje rutin a jiné látky.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: V nižších dávkách působí hypotenzívně a vyvolává bolesti hlavy, nauzeu až zvracení a omámení.

LÉČENÍ OTRAVY: Odstranění toxického agens vyvoláním zvracení a dále symptomatická léčba.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby