MUDr. I. Bukovský     Rastlina na tanieri a pod mikroskopom VI.    182
MUDr. J. Kresánek CSc., Pharm. Dr. S. Plačková    Alkohol a liečivé rastliny. Silvetrovský  a novoročný prípitok z liečivých rastlín     185
Pharm. Dr. Lenka Tůmová CSc.    Kosmetika a možné alergie    188
MUDr. J. Kresánek CSc., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Zázrak zvaný silice I.    190
Doc. RNDr. Košťálová CSc.    Kofeín a polyfenolové látky v čaji    197
Mgr. S. Czigelová    Čaj známy a neznámy    199
MUDr. J. Kresánek CSc., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Liečivé rastliny ako zložka plnohodnotnej stravy    201
MUDr. K. Mika    Čas radosti (Úryvok z jeho novej knihy)    204
Zaujímavosti    207
Vzpomínka naa docentku RNDr. I. Leifertovú CSc.    209
Odpovedáme čitateľom    210
Register    211