Prof. RNDr.L. Jahodář CSc.    Nebezpečné rostliny IV.    146
MUDr. J. Kresánek PhD.    Toxikomani a drogy    151
Doc. RNDr. D. Košťálová CSc.    Poruchy látkovej premeny tukov a výživa    155
RNDr. I. Šalamon CSc.    Čakanka ako príklad magickej a empirickej zložky ľudového liečiteľstva    158
RNDr. L. Súkeník     Vŕby kedysi a dnes    160
MUDr. J. Kresánek PhD. - Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Zázrak zvaný silice VI.    162
RNDr. J. Stano CSc., doc. Grančai CSc., Ing. M. Koreňová    Krátke poohliadnutie za Agrokomplexom 2000 v Nitre    166
RNDr. I. Šalamon CSc.    2. medzinárodné sympózium "Šľachtiteľský výskum liečivých a aromatických rastlín" Chania, Kréta, Grécko    167
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    Brečtan popínavý a jeho liečebné využitie    168
Predstavujeme Vám: Výskumný ústav liečiv, a.s., Modra    169
Gratulujeme: Životné jubileum doc. Grančaia    174
RNDr. V. Brežná    Kivi/Actinidia chinensis/ - aktinidia čínska    174
Redakcia    Pestré všeličo. Schôdzka s vitamínmi    175
Pozvánka na: V. odborný seminár s medzinárodnou účasťou "Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej republike"    177
Zo zahraničnej tlače    178
Zaujímavosti    179

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby