• Príhovor

Ing. P. Čupka CSc., Ing. V. Štalmach

 • Perspektívy spracovania avýskumu liečivých rastlín na Slovensku

MUDr. J. Kresánek  PhD., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.

 • Liečivé rastliny nového milénia

RNDr. I. Šalamon

 • Slovenské olejkárstvo

Doc. RNDr. D. Grančai CSc.

 • Nové fytofarmaká

Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.

 • Drogy Slovenského liekopisu I.

RNDr. PhMr. I. Knodel

 • 60. výročie vydania časopisu SLOVENSKÉ LIEČIVÉ RASTLINY

Pharm. Dr. S. Plačková

 • Minerálne látky okolo nás.

Ing. B. Krkošová CSc.

 • Opäť o potravinových alergénoch.

RNDr. PhMr. L. Súkeník

 • Zaujímavé rastliny z čeľade jarmovcovitých

Ing. J. Pížl

 • Klíčky-nádej zdravia tretieho tisícročia
  Sladké zemiaky nielen pre diabetikov

Zo zahraničnej tlače

 

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby