MUDr. J. Kresánek PhD. - Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Liečivé rastliny nového milénia (5)    146
RNDr. PhMr. L. Súkeník    Nový voňavý čaj    150
RNDr. PhMr. L. Súkeník    Karbinec európsky - Lycopus europaeus L.    151
MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová    Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve (2)    152
Ing. J. Pížl    Kyslomliečna kvasená zelenina    156
MUDr. J. Kresánek PhD., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Koenzým Q10    159
RNDr. V. Brežná     Vlkovec obyčajný. Bertrám - rebríček bertrámový    161
MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc    Drogy Slovenského liekopisu I. (5)    162
Predstavujeme vám:
Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Katedra farmakolognosie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové    165
Ing. P. Musil    Ohlédnutí za letošní výstavou léčivých rostlin v Brně    171
Pestré všeličo o liečivých rastlinách. Svet babkiných byliniek (3)    172
Ing. P. Bohinský    Predstojnica a liečivé rastliny    174
Ing. P. Bohinský    Prípravky na spanie    175
Klub pestovateľov a milovníkov LR v Prešove    176
Nové knihy    177
Zo zahraničnej tlače    180