MUDr. J. Kresánek, PhD. – Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

Koenzým Q 10


Pokúsime sa vám zrozumiteľnejšie dešifrovať, čo znamená tento  špecifický odborný názov  - koenzým Q 10. Pojem „enzým“ – biokatalyzátor je  bežnejšie známy -  bežne sa vie, že enzýmy špecificky spúšťajú a regulujú v živej hmote všetky  chemické reakcie, a  sú teda  ich katalyzátormi, nástrojmi  a urýchľovačmi. Chemicky sú to látky s obsahom bielkovinovej zložky určujúce špecifitu ezýmu  a nízkomolekulovej termolabilnej organickej zložky, zvyčajne nazvanej koenzým, ktorá  sa  vyskytuje v  organizme aj samostatne.  Významným faktorom je úzky vzťah medzi koenzýmami a vitamínmi, keď mnohé vitamíny sú koenzýmovou zložkou enzýmov, a týmto spôsobom uskutočňujú  biokatalytickú funkciu.


Skupina koenzýmov označená  ako koenzým Q – CoQ, ubichinón – Uc
h, sa  v živočíšnom, rastlinnom i mikrobiálnom organizme zúčastňuje na oxidoredukčných reakciách (katalyzuje napr.  prenos atómov vodíka a elektrónov,  ako aj procesy dýchania a kvasenia) dosiaľ nie celkom objasneným spôsobom.  Koenzým Q obsahuje chemicky (údaj pre skúsenejších) p-chinónové jadro s bočným reťazcom  izoprenoidového charakteru a podľa  počtu izoprenoidov môže ísť o najvýznamnejší pre živočíšny organizmus UCh10  – koenzým Q10;   mikrobiálne bunky obsahujú UCh6 až UCh9  a v rastlinách sa našiel okrem UCh10  aj príbuzný plastochinón, ktorý sa uplatňuje pri fotosyntéze.


Pri výskume ochranných zložiek výživy sa pozoroval zaujímavý paradox. V dlhodobo robených štúdiách sa skúmal vplyv jednotlivých  izolovaných vitamínov, ako napríklad beta-karotén,  na  výskyt nádorov a ukázalo sa, že izolovaný vitamín v niektorých prípadoch nebol účinný a ojedinele dokonca výskyt nádorov zvyšoval. Ak sa však sledoval vplyv vysokého príjmu čerstvej zeleniny, ovocia, orechov a ďalších rastliných materiálov na výskyt nádorových alebo srdcovo-cievnych ochorení, vždy sa ukázalo, že ľudia s vysokou spotrebou zeleniny a ovocia mali menšie riziko ochorení. Ovocie, zeleniny, orechy a pod. obsahujú totiž okrem antioxidačne účinných  vitamínov, ako je vitamín C,  betakarotén, vitamín E a pod., aj  iné látky, ktoré síce nie sú vitamíny, ale  za určitých okolností môžu výrazne pozitívne ovplyvňovať ľudské zdravie, a je  to  veľká skupina látok nazvaná fytochemikálie, ktorá ešte nedávno stála na okraji pozornosti vedy o výžive. Tieto látky nepatria ani do skupiny nepostrádateľných esenciálnych faktorov bezpodmienečne potrebných pre život, ktoré si organizmus nevie vytvoriť, ako napr. esenciálne aminokyseliny, vyššie alifatické kyseliny, tzv. mastné, vitamíny, makroelementy či mikroelementy, ale viaceré tzv. neesenciálne, nachádzajúce sa v potrave, ktoré nie sú  síce bezpodmienečne potrebné na udržanie základných životných procesov,  ale  sú pre ľudské telo užitočné v mnohých kritických situáciách a zvyšujú kvalitu ľudského života. Najrozšírenejšia nízkomolekulová zlúčenina v prírode – glutatión tvorená tromi aminokyselinami vytvára spolu s vitamínom C dôležitý ochranný systém: chráni bunkové membrány, bielkoviny a nukleové kyseliny pred voľnými radikálmi a spoločne so selénovým enzýmom peroxidázou rozkladá organické peroxidy; ľudia s vysokou spotrebou  glutatiónu z ovocia majú znížené percento nádorového ochorenia. Ak je za určitých okolností v tele potlačená tvorba glutatiónu (nepatrí medzi vitamíny), stúpa riziko oxidačného stresu.

Významné prírodné ochranné látky sú aj bioflavonoidy, pôvodne považované za látky vitamínovej povahy (vitamín P, ktorý sa však musel „zrušiť“, lebo sa nezistilo ochorenie z jeho nedostatku), nachádzajúce sa najmä v zelenine, ovocí, čaji a vo víne; brzdia škodlivú  oxidáciu určitých lipoproteínov, ktorá zvyšuje ich aterogénny potenciál. Ďalší ochranný systém, ktorý je schopný likvidovať voľné radikály – tvorí  ubichinón, koenzým Q, ktorý má dôležitú funkciu v energetickom systéme srdcového svalu. Koenzým Q nemá charakter vitamínu, pretože sa vytvára v pečeňových bunkách. Jeho dôležitým a hlavným zdrojom je potrava.
Vyskytuje sa vo všetkých ľudských bunkách. Najviac sa ho nachádza v srdci, v pečeni, pankrease  a v obličkách. Niektorí ľudia tvrdia, že ochraňuje bunky srdcového svalu od poškodenia vyvolaného  zásobovať  ich krvou alebo inými podobnými podmienkami. Tvrdenie vychádza z názoru, že ľudia s týmito srdcovými poruchami majú abnormálne nízku hladinu koenzýmu  Q v  srdcovom svale. Koenzým Q pre svoju mimoriadnu dôležitosť tvorí aj zložku liečivých prípravkov Západu nového milénia.
Japonci ovládajú všetky patenty na produkty Co – Q 10 a sú najlepším a najväčším svetovým  dodavateľom Co – Q 10.


Obvyklé balenia Co – Q 10:
•    tablety (po 20, 50, 100 a 200 miligramov),
•    kapsule (10, 30, 60 a 100 miligramov).
V odborných štúdiách sa uvádza užívanie  50 až 300 miligramov denne.
Vedľajšie účinky:
Ak svojvoľne exprimentujete s užívaním  aj iných liekov, sú pri užívaní Co – Q 10 možné vedľajšie nežiaduce účinky, ako:
strata chuti do jedla, pálenie záhy, hnačka a nutkanie na zvracanie. V prípade vedľjších účinkov treba zavolať lekára.
Co – Q 10 počas intenzívneho telesného cvičenia môže poškodiť tkanivo srdca.

Ľudové a oficiálne použitie Co – Q 10:
•    Angina pectoris  (bolesť v hrudníku spôsobená stavom srdca)
•    Čiastočné ochrnutie tváre
•    Cukrovka
•    Hluchota
•    Choroby ďasien
•    Ischemické choroby srdca
•    Krvný tlak – vysoký
•    Nedostatočný prísun krvi do srdca
•    Nepravidelný tep srdca
•    Oslabenie imunity
•    Zistenie efektov toxínov prípravku Adriamicínu
•    Zlyhanie srdca


Interakcie – vzájomné pôsobenie:
Nevhodná svojvoľná kombinácia Co – Q 10 s inými liečivami môže vyvolať nečakané nežiaduce pôsobenie, a vtedy treba konzultovať s lekárom. Lekára treba oboznámiť s inými užívanými liekmi. Súčasne nie je vhodné užívať prípravok
•    Coumadin a nebezpečné je aj užívanie liekov znižujúcich cukor v krvi.


Dôležité na zapamätanie:
•    Neužívať Co – Q 10   pri  alergii.
•    Nevykonávať intenzívne fyzické cvičenia pri užívaní.
•    Ak zlyháva  srdce, treba hlásiť všetky zmeny svojho stavu lekárovi.


Novšie  publikácie:
Výskumníci zistili, že pridanie koenzýmu do iných liekov môže skrátiť pobyt v nemocnici a pomôže predísť komplikáciám pri ochoreniach srdca a pri jeho zlyhaní.
Okrem  predbežných pozitívnych výsledkov nebol zistený žiadny prípad zlyhania srdca  a nebola zistená smrť zlyhaním srdca. Bude treba vykonať viac klinických štúdií na porovnanie s inými štandardnými drogovými liečivami, ako je napríklad Aspirín, betablokátory, ACE-inhibítory  a  pod. Užívanie Co – Q 10 experti odporúčajú.
Iné cudzojazyčné pomenovania pre Co – Q 10:
Coenzyme Q 10, mitoquinone, ubidecarenone, ubiquinone.
Produkty s obsahom Co – Q 10 na Západe sú pod názvami Adelir, Co – Q 10, Heartcin,
Inokiton, Neuqinone, Taidecanone, Ubiquinone a Udekinon.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby