Redakcia    Rastliny v zvykoch vianočnej pohody    182
Ing. J. Pížl    Slovenské Vianoce na ľudský spôsob    186
MUDr. J. Kresánek PhD., Mgr. Z. Klobušická, Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc    Liečivé rastliny západu nového milénia (6)    191
RNDr. PhMr. L. Súkeník     Zber a pestovanie liečivých rastlín     194
MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová    Receptár lieičvých rastlín v zverolekárstve III.    196
Pestré všeličo o liečivých rastlinách. Svet babkiných byliniek (4)    201
Ing. M. Koreňová, RNDr. M. Stano CSc., Doc. RNDr. PhMr. J. Kresánek CSc.    Spoločná expozícia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Slovakofarmy a.s., Hlohovec na Agrokomplexe 2001 v Nitre    203
Doc. RNDr. M. Nagy CSc.    Liečivé rastliny znovu v Ľubovnianskych kúpeľoch    204
Doc. RNDr. D. Grančai CSc.    K jubileu docenta DrPH. PhMr. Jaroslava Kresánka CSc.    206
Odpovedáme čitateľom     207
Zo zahraničnej tlače    208
Anketa    209
Register autorov    210
Register vecný    211


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby