MUDr. J. Kresánek PhD., Doc. Dr. PhMr. J. Kresánek CSc.

 • Liečivé rastliny Západu nového milénia (8)

Ing. B. Krkošková CSc.

 • Sú geneticky modifikované rastliny užitočné alebo škodlivé? (3)

MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová

 • Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve IV

Ing. B. Krkošková CSc.

 • Funkčné potraviny – pojem moderného potravinárstva

Ing. V. Furdíková

 • Liečivé účinky poživatín a zelenín

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.

 • Drogy Slovenského liekopisu I (7)

Doc. RNDr.D. Grančai CSc.

 • Nové fytofarmaká II

Doc. RNDr. B. Böhmová CSc.

 • Cibuľa – mňam, cibuľa – fuj!

RNDr. I. Šalamon CSc.

 • K životnému jubileu prof. RNDr. Róberta Hončavira CSc.

Ing. M. Habán CSc., RNDr. D. Tekeľová CSc.

 • Informácie o odborných podujatiach v oblasti liečivých rastlín II.
 • Liečivé rastliny v novom miléniu

Predstavujeme vám: Megafyt-R, spol. s.r.o. – vyrobce fytofarmak
Ing. P. Musil

 • Výstava léčivých rostlin

Zo zahraničnej tlače


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby