Doc. Pharm.Dr. L.Tůmová CSc.    
Problematika možných interakcí mezi léky a léčivými rostlinami    146

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.  
 Liečivé rastliny Západu nového milénia (11)    150

Ing. M. Suhaj CSc.    
Zelený poklad. 2. Olejnaté rastliny - energia pre život    154

Ing. B. Krkošková CSc.  
 Geneticky modifikované potraviny a zdravie (4)    158

Ing. V. Furdíková    
Liečivé účinky poživatín a zelenín (4) Paprika ročná     160

MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová    
Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve VI.
Rastliny obsahujúce látky so sťahujúcim účinkom - adstringenciá    162

Redakcia    
Samoliečenie ženských ťažkostí    166

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.    
Drogy Slovenského liekopisu I (9)    169

RNDr. PhMr. L. Súkeník  
 Lektíny sú zaujímavé a dôležité rastlinné látky    172

Ing. V. Švec     
Liečivé rastliny v kuchyni. Recepty    174

Odpovedáme čitateľom    177


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby