Součástí parků jsou nejen rostliny, které se vyskytují ve volné přírodě, ale také rostliny okrasné, na které běžně nenarazíme. Zejména zámecké parky byly a jsou často sbírkou netradičních a zajímavých rostlinných druhů, které se k nám historicky dostaly z původních, a nezřídka velmi vzdálených, lokalit. Jedná se mimo jiné o dřeviny pocházející z jiných kontinentů, jako je např. Amerika nebo Asie. Některé tyto rostliny bývají používány ve své domovině i v tradiční medicíně. Jsou proto i pro nás zajímavým, a nyní už alespoň částečně dostupným, zdrojem rostlinného materiálu pro fytochemické studie, cílenou izolaci obsahových látek a testy jejich biologické aktivity.

Jednou z těchto nepřehlédnutelných rostlin je Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid. – maklura oranžová, pomerančovka oranžová – maklura pomarančová, maklura oranžová (Moraceae). Její rodové jméno je odvozeno od amerického geologa Williama Maclura, druhové jméno od podobnosti s pomeranči. Časté je i označení Osage–orange, které vzniklo kombinací názvu indiánského kmene Osage a vzhledu a vůně plodu, ačkoliv rostlina nepatří mezi citrusy. Původní název má mnoho synonym založených na vzhledu a použití rostliny v praxi nebo vzniklých jejich spojením (bois–d´arc, bowwood, fence shrub, hedge–apple a další). V tradiční medicíně se můžeme setkat také s lidovým označením „Adamovo jablko“.Maklura je dvoudomý strom nebo keř pocházející původně ze Severní Ameriky, který byl následně introdukovaný do dalších oblastí včetně Evropy. V České republice byla vysazena nejdříve v zahradě na zámku Hluboká, a jelikož jí vyhovují spíše teplejší lokality, najdeme ji také na jihu Moravy (např. v zámeckém parku v Židlochovicích, Lednici, nebo také v parku Veterinární univerzity Brno). Na Slovensku jsou některé exempláře zapsány i v seznamu chráněných stromů, např. Málinské maklury nebo maklura pomarančová nacházející se v Šuranech...

PharmDr. M. Dvorská, Ph.D.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby