Latinské rodové meno rastliny cyclamen a jeho variant cyclaminum majú svoj pôvod v gréckom názve kvetu (kyklaminos). V staroveku sa týmto názvom označoval pravdepodobne rastlinný druh Cyclamen graecum Link.

Motivantom pre pomenovanie rastliny bola skutočnosť, že sa z rastliny vili vence. Grécke slovo (kyklos), ktoré poznáme aj v jeho slovenskej podobe cyklus, neznamená len kolobeh, kruh, ale pomenúvali sa ním aj rôzne útvary v podobe kruhu, napríklad vence. V neskorších obdobiach sa charakteristická farba kvetov úzko spojila s názvom kvetiny a aj v súčasnosti používame na označenie charakteristického odtieňa ružovej farby názov cyklámenová. Geografické druhové epiteton poukazuje spravidla na pôvodný výskyt rastlinného druhu a v prípade cyklámenu ide o Európu.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby