Latinské rodové meno duly je podľa niektorých autorov odvodené od geografického gréckeho názvu mesta (Kydónia) ležiacom na severnom pobreží ostrova Kréta. Pôvodné dvojslovné pomenovanie (mélon kydónion) znamenalo kydónske jablko.

Slovami označujúcimi jablko ako charakteristické ovocie guľatého tvaru sa často pomenúvajú exotické plodiny, pričom sa k slovu jablko pridá charakteristický príznak. Príkladom pre uvedený jav sú napríklad: francúzske označenie zemiaku pomme de terre – dosl. jablko zeme alebo latinské slovo pre pomaranč malum aurantium – dosl. zlaté jablko, či broskyňu malum persicum – dosl. perzské jablko. Geografická súvislosť s mestom na ostrove Kréta je v tomto prípade výsledkom ľudovej etymológie a pôvod slova treba hľadať v charakteristickom tvare plodu rastliny, ktorý pripomína zvon, po grécky (kódón). Druhové meno oblonga znamená predĺžená, podlhovastá a je rovnako poukazom na predĺžený tvar plodu v komparácii s jablkom.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby