Rodové meno rastliny je gréckym zloženým slovom, ktorého komponentmi sú lexéma(kymbé) označujúca nádobu alebo loď a lexéma (pógón) s významom brada.

Dutá stonka rastliny vraj pripomína svojím prierezom loď a celkový tvar rastliny pripomína našuchorenú bradu. Druhové meno rastliny je starogréckym pomenovaním tejto rastliny a v podobe (nardos) sa s ním stretávame už v antických textoch Theofrasta i Pediana Dioscorida, ktorí týmto termínom označujú aromatickú rastlinu i olej pochádzajúci z tejto rastliny.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby