V prípade psieho jazyka ide o kalk, teda doslovný preklad latinského pomenovania cynoglossum. V skutočnosti však ide o polatin-čenie gréckeho termínu (kynoglósson).

Základnými časťami tohto kompozita sú opäť (kyón), v genitíve (kynos) – pes a substantívum (glóssa), alebo v atickom dialekte (glótta), s významom jazyk. Rastlina získala svoje pomenovanie pravdepodobne podľa tvaru listov, ktoré sú úzke a podlhovasté, a teda pripomínajú jazyk psa. Druhové meno rastliny poukazuje na jej historické terapeutické využitie a dostupnosť v lekárňach.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby