So slovom daphne sa stretneme v podobe (dafné) – vavrín v starogréčtine, kam sa dostalo zrejme ako výpožička z neznámeho stredomorského jazyka. Rovnaké meno nesie v antickej mytológii nymfa Daphne, ktorú v Ovídiových Metamorfózach premenil jej otec, riečny boh Péneios, na vavrín, aby tak unikla bohovi Apolónovi. Ten si potom z vavrína uvil veniec, ktorý nosil na hlave na jej pamiatku.

Druhové meno rastliny mezereum alebo mezereon by sme v klasických jazykoch hľadali márne. Do názvoslovia sa dostalo z arabského mazaryun a pôvodne ešte z perzského mâzaryun, kde mâz znamená dubienka a zaryun zelený, čerstvý a doslova zlatistý.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby