Mäta piepornáMentol (p-mentán-3-ol) je prirodzene sa vyskytujúci monocyklický monoterpénový alkohol prírodného pôvodu, ktorý udáva druhom mäty špecifickú vôňu a chuť. Prvýkrát ho izoloval v roku 1771 nemecký lekár a chemik Hieronym David Gaubius (1705 – 1780) a pomenoval ho až v roku 1861 ďalší Nemec profesor F. L. Alphons Oppenheim (1833 – 1877).

Je to číra kryštalická látka, môže byť však aj bielej farby. V prírode sa vyskytujúci mentol existuje ako jeden čistý stereoizomér (-)-mentol (L-mentol) s konfiguráciou (1R, 3R, 4S). Mentol poskytuje 8 stereoi-zomérov 4 x 2 páry. Pre účinok je však najdôležitejší L-mentol. Patrí medzi najpoužívanejšie prírodné látky. Možno ho nájsť v liekoch, cukrovinkách, produktoch ústnej hygieny, v pesticídoch, v kozmetike. Prírodným zdrojom mentolu je silica mäty piepornej (M. × piperita L.) známa aj pod názvom „peppermint oil“. Táto mäta obsahuje príjemné množstvo mentolu (30 – 55 %). Mäta pieporná je krížencom mäty vodnej (M. aquatica L.)mäty klasnatej (M. spicata L.) a uvádza sa, že bola vyšľachtená v Anglicku. Do povedomia a vlastne aj do používania sa dostala na konci 18. storočia, vďaka anglickému botanikovi Johnovi Rayovi. V roku 1721 sa mäta pieporná oficiálne stala súčasťou tzv. Materia Medica  v Londýnskom liekopise (London Pharmacopoeia) ako Mentha piperitis sapore. Názov Mentha piperita L. dostala od Karla Linného. Z Anglicka sa rozšírila do celého sveta, okrem Antarktídy sa nachádza na všetkých kontinentoch. Prvá komerčne dostupná mäta pieporná sa pestovala od roku 1800 vo Wayne County USA a takmer 40 rokov to bola jediná oblasť, ktorá poskytovala „pepermintovú“ silicu. Postupne sa pestovanie rozšírilo aj do iných oblastí USA, ako Kalamazoo a Michigen. V roku 1920 až 90 % „pepermintovej“ silice pochádzalo z Michigenu. Celosvetovo najväčšími producentmi mätovej silice sú USA, India, Čína. Mäta pieporná má významné postavenie v širokej oblasti priemyselnej produkcie...

Doc. PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby