Slovom castanea sa podobne ako v slovenčine označuje strom i plod gaštana. Grécky variant jedlého gaštana [kastaneia], z ktorého latinský termín pochádza, existuje aj v podobe pomnožného podstatného mena [kastana].

Už antickí autori, napríklad Plinius Starší, ho odvodzujú od mesta [Kastanea] v gréckej Tesálii, je však veľmi pravdepodobné, že to bolo práve naopak – mesto dostalo názov podľa hojného výskytu gaštanov v okolí. Keďže gaštany sú v Grécku kvôli nevhodnej pôde skôr zriedkavé, predpokladá sa, že ide o predgrécku alebo anatolskú výpožičku. Dôkazom by mohli byť aj arménske výrazy kask – gaštan (plod) a kaskeni – gaštan (strom). Druhové meno je menným príčastím slovesa serere, teda siať, sadiť, pestovať, a doslova sa môže preložiť ako siaty, pestovaný či záhradný.

Castanea sativa - Gaštan jedlý

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby