Slovo carica funguje v latinčine ako spodstatnené adjektívum a doslova znamená „kárska“. Odkazuje na kárske sušené figy, ktoré sa v antike dovážali z Kárie, oblasti na juhozápade Malej Ázie.

Samotné adjektívum carica je latinským ekvivalentom starogréckeho xxxx. Zaujímavosťou je, že okrem prekladu „kársky“ sa v gréčtine používalo aj v prenesenom význame bezcenný či lacný. Druhové pomenovanie papaya nepochádza z latinčiny. Keďže sa táto rastlina v antickom svete nevyskytovala a do širšieho povedomia sa dostala až po objavení Nového sveta, jej názov sa do latinčiny adaptoval zo španielčiny, ktorá ho prevzala z pôvodného juhoamerického jazyka arawak. V ňom malo tvar papáia.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby