Názov rastliny pochádza z gréckeho jazyka a s jeho pôvodnou podobou [bryóniá] i latinizovaným variantom bryonia sa stretávame už v dielach antických autorov Dioskorida či Plinia Staršieho.

Pôvod jej mena nachádzame v slovese [bryó], bujnieť, hojne rásť. Hojný rast tejto popínavej trvalky, ktorá dorastá v pomerne krátkej dobe až do dĺžky 7 m bol teda hlavným motivantom pri vzniku jej gréckeho mena. Druhové meno alba označuje bielu farbu a je poukazom na jej malé žltobiele kvety so zeleným žilkovaním.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby