V marci tohto roka vyšla z pera popredného českého farmaceuta prof. RNDr. Luďka Jahodářa, CSc. (člena redakčnej rady nášho časopisu) nová publikácia: Farmaceuticky významné semenné rostliny (Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022, 360 strán).


Semenné rastliny predstavujú podstatnú časť globálnej fytocenózy a ich sekundárny metabolizmus vytvára nespočetné množstvo organických molekúl, z ktorých mnohé vykazujú priaznivé pôsobenie na ľudský organizmus, čo je využiteľné v terapii či prevencii. Autor sleduje zmeny, ktoré nastali v botanickej systematike a nomenklatúre pri  taxónoch zastúpených v súčasnom Európskom liekopise a monografiách EMA za posledných pätnásť rokov, a pridáva nové druhy rastlín, ktoré sa vďaka vedeckému skúmaniu obsahových látok dostávajú do pozornosti farmaceutov, lekárov či iných záujemcov o túto problematiku. Kniha je doplnená viac ako 250 originálnymi fotografiami.

Publikáciu si môžete objednať aj na: www.shopherba.sk


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby