Do redakcie sme po dlhšom čase dostali list od čitateľky L. Š. Zaslala nám fotografiu kvetu rastliny, ktorý pozná pod názvom ľaková zelina. Rastie v okolí vápencových skál, je nenápadná asi do 50 cm vysoká, má biely jemný nenápadný kvietok a protistojné, pomerne malé lístky na byli, ktorá je okrúhla.  Zbierala ju jej babka a ide o ľudový názov z okolia Ilavy v Podhradsko-Zliechovskej doline. Varil sa z nej čaj pre deti a ľudí, keď sa zľakli (aby sa nezajakávali a pod.), preto aj miestny názov ľaková zelina. Čitateľke sa nepodarilo nájsť slovenský a latinský názov rastliny a zaujímali by ju aj podrobnejšie informácie o nej a jej účinkoch.

Podľa čitateľkou zaslaných obrázkov ide o rastlinu z rodu Arabis, najpravdepodobnejšie to bude druh A. turrita L. z čeľade Brassicaceae. Slovenský názov je arábka ovisnutá (česky huseník převislý). Arabis je rod dvojklíčnolistových rastlín a zahŕňa jednoročné, dvojročné aj trváce rastliny. Vo Flóre Slovenska (V/4, 2002) je A. turrita L. opísaná ako krátkodobo trváca bylina s prízemnou ružicou listov a obyčajne s jednou stonkou, ktorá je priama 40 – 95 cm vysoká, v hornej polovici niekedy rozkonárená, husto listnatá, oblá, svetlo zelená, často s fialovým odtieňom. Listy v prízemnej ružici sú vajcovito kopijovité a elipsovité, nepravidelne plytko zúbkaté, (3–)8–16 x 1 – 4 cm veľké, na rube často fialkasté. Byľové listy sa smerom dohora zmenšujú, sú sediace, podlhovasté, kopijovité až úzko obrátene vajcovité, sediace 5 – 10 x 1,5 – 2,5–3,5) cm veľké. Kališné lístky sú svetlozelené a korunné lupienky žltkastobiele. Plodom je šešula, v ktorej sú umiestnené vajcovité semená s tmavohnedým osemením. Na Slovensku sa arábka ovisnutá vyskytuje vo vápencových obvodoch Karpát (Malé Karpaty, Strážovské a Súľovské vrchy) a v Slovenskom krase. V Čechách je rozšírená prevažne na Južnej Morave (Pavlovské kopce a údolie Dyje).

Tak ako väčšina rastlín z čeľade Brassicaceae obsahuje arábka najmä glukozinoláty: C3 – C5 alkenyly, C8 – C10 metylsulfanylalkyly, metylsulfi nylalkyly (glukohirsutín, glukoarabín, glukocamelinín).

O medicínskom použití arábky nie sú dostupné informácie. Biologické účinky by sa mohli viazať práve ku glukozinolátom. Glukozinoláty a ich deriváty sú známe svojimi jedinečnými vlastnosťami pre človeka. Boli u nich zistené protizápalové, protirakovinové, neuroprotektívne účinky, ich konzumácia môže prispieť k zníženiu rizika cukrovky a nástupu obezity, či k prevencii osteoartritídy. Opísané bolo ich antioxidačné a antimikrobiálne pôsobenie. Či však arábka ovisnutá disponuje uvedenými účinkami, je otázkou pre výskum tohto druhu.

Zmienka o použití, či účinku rastliny, na ktorý sa čitateľka pýta (pri zľaknutí sa), nie je v dostupnej literatúre uvedená.

V Taliansku (Sicília) arábku ovisnutú možno nájsť v gastronómii, väčšinou listy bývajú konzervované v olivovom oleji, alebo slanom náleve. Niektoré druhy arábky sa pestujú v záhradách ako okrasné rastliny (napr. A. alpina).

*Za botanické určenie druhu ďakujeme Mgr. T. Vymyslickému, PhD., a Ing. I. Čičovej, PhD., Doc. PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby