Rodové meno latinského pomenovania buka sme vysvetlili už v predošlom hesle (pozn.:Barosma betulina).

Druhový názov je adjektívom vytvoreným z deminutíva crenula, vrúbok, a odkazuje na vrúbkovaný okraj listov. Pôvodný výraz crena, zárez, vrub, je stredoveký a predpokladá sa, že pochádza z románskych jazykov. Latinské crena sa tiež dáva do súvislosti so starohornonemeckým chrinna s rovnakým významom.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby