Pomenovanie rastliny je gréckeho pôvodu a vzniklo ako kompozitum zo spojenia gréckeho adjektíva βαρύς [barys] – ťažký a substantíva ὀσμή [osmé] – pach, vôňa.

Rastlina vyznačujúca sa vysokým obsahom silíc totiž okolo seba šíri ostrú vôňu pripomínajúcu mätu. Druhové meno je odvodené podobne ako v národných terminológiách od slova breza – lat. betula. Motív pomenovania podľa stromu môže byť rôzny: podobnosť listov rastlín, blízkosť ich výskytu alebo hojnosť aromatických štiav.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby