Cesnak medvedíVážené čitateľky, vážení čitatelia, v 59. vydavateľskom ročníku časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny sme pre vás pripravili novú sériu odborných príspevkov zaoberajúcich sa liečivými, aromatickými a koreninovými rastlinami, hlavne ich získavaním z prírody a pestovateľských plôch, ich zberom, spracovaním a využitím. V úvodnej časti sa zameriavame na aktuálnu situáciu v ich produkcii a využití v Slovenskej republike.

Čo sú to liečivé, aromatické a koreninové rastliny?

Význam liečivých rastlín a spôsob využitia je rôznorodý. Spočíva hlavne v použití rôzne upravených a spracovaných rastlín a ich častí, alebo využití izolovaných obsahových látok v rôznych oblastiach:farmaceutický priemysel, humánna a veterinárna medicína, kozmetický priemysel využíva ako suroviny liečivé rastliny.

Liečivé rastliny sú tie druhy rastlín, ktoré poskytujú prírodné čerstvé alebo konzervované suroviny, ktoré obsahujú účinné látky priaznivo vplývajúce na zlepšenie zdravotného stavu ľudí, zvierat a rastlín. Používajú sa rôzne upravené a spracované v domácnostiach (ľudové liečiteľstvo, fytoterapia a ďalšie iné alternatívy prírodnej liečby) a rôznych odvetviach priemyslu (farmaceutický, kozmetický, potravinársky a pod.).

Z údajov IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody) vyplýva, že približne z 320 000 rastlinných taxónov má 21 000 potenciál liečivosti.

Problematika súvisiaca s použitím liečivých rastlín z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov kriticky prehodnotených Európskou liekovou agentúrou, Výborom pre rastlinné lieky hodnotí liečivé a z nich získavané rastlinné drogy v požadovanej liekopisnej kvalite v dvoch terminologicky novozavedených kategóriách pre použitie ako „dobre zaužívané liečebné použitie“ a „tradičný rastlinný liek“. Na základe tohto možno požiadať v štátoch Európskej únie o registráciu rastlinného lieku, pričom k týmto oficiálnym indikáciám možno použiť konkrétnu rastlinnú drogu aj v ľudovom liečiteľstve.

Potravinársky priemysel (pivovarníctvo, liehovarníctvo), tabakový priemysel, kozmetický priemysel využíva ako suroviny aromatické rastliny.

Aromatické rastliny sú špeciálne úžitkové rastliny, ktoré sa používajú pre obsah výrazne voňajúcich látok (živice a silice) a ďalších sprievodných obsahových látok, ktoré špecificky pôsobia na organizmus ľudí. Pôsobenie môže byť rôzne, napr. upokojujúce až sedatívne (chmeľ), alebo euforizujúce, neskôr až narkotické s toxickými účinkami (tabak).

Potravinársky priemysel (liehovarníctvo, konzervárenstvo, výroba potravín), ako aj domáce použitie využíva najčastejšie ako suroviny koreninové rastliny.

Koreninové rastliny predstavujú skupinu úžitkových rastlín, ktoré sa nepestujú pre obsah kaloricky významných látok, ale pre obsah určitých špecificky pôsobiacich látok. Špecifické pôsobenie na organizmus môže byť dietetické, prípadne terapeutické. Po spracovaní sa z koreninových rastlín získavajú koreniny. Koreniny sú celé alebo určité časti rastlín, ktoré sa používajú na zlepšenie chuti, pachu (vône), farby a vzhľadu potravín, aj na ich konzervovanie...

Doc. Ing. M. Habán, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby