Latinský názov rastliny apium je doložený už u rímskych autorov a Vergílius vo svojom diele Georgica poukazuje na to, že tieto rastliny sa hojne vyskytujú na brehoch riek. Ich intenzívna vôňa vábi včely, a preto sa jej názov často nesprávne dával do súvislosti s latinským pomenovaním včely – apis.

Ďalšia teória bola, že názov apium, rovnako ako latinské slovo aqua, má svoj pôvod v rekonštruovanej indoeurópskej báze *ap a je tak poukázaním na charakteristický habitat rastliny. Uvedené predpoklady už viacerí etymológovia vyvrátili, a tak zatiaľ ostáva motivácia slova apium etymologickou záhadou. Druhové meno graveolens je latinským kompozitom prídavného mena gravis (ťažký, silný, intenzívny) a particípia slovesa olere (voňať, mať pach) a znamená silno voňajúci.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby