Pôvod latinského arctium sme už vysvetlili v predošlom hesle a taktiež na začiatku nášho seriálu ako odvodeninu od gréckeho ἄρκτος [arktos] – medveď, medvedica.

Druhové adjektívum tomentosum, v preklade plstnatý alebo slamený, vychádza zo substantíva tomentum označujúceho vypchávku hlavnice. Mohlo ísť o seno, slamu, perie, srsť či plsť. Takéto označenie dostal lopúch podľa kvetov v guľovitých úboroch pripomínajúcich pavučinu alebo práve plsť.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby