Vlkovec bol dobre známou rastlinou už v antike, pretože súdobí autori poznali či opísali až tri druhy tejto rastliny. Jeho latinské pomenovanie vychádza opäť z gréčtiny. Rodový názov je kompozitom, ktoré môžeme rozdeliť na adjektívum v superlatíve ἄριστος [aristos] – najlepší a substantívum λοχεία [locheiá] – pôrod.

Práve locheia nás môže odkázať na epiteton bohyne Artemis – Artemis Locheia, čo označuje jej atribút ako bohyne pôrodu a pôrodných babíc. Dokopy teda názov odráža pôrod uľahčujúci účinok tejto rastliny. Aj pôvod druhového mena musíme hľadať v starogréčtine. Clematitis je totiž latinskou podobou gréckeho výrazu κληματιτής [klématités], ktorý vychádza z podstatného mena κλῆμα [kléma] – výhonok. Do úvahy by sme mohli vziať aj jeho zdrobneninu κληματίς [klématis] – prútie, raždie, krovie, pretože vlkovec obyčajný rastie pri viniciach a iných krovinatých zárastoch. Túto skutočnosť navyše prihliada na český druhový názov „křovištní“.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby