Výraz anthemis sa do latinčiny dostal z gréčtiny, kde existuje v podobe [anthemon] - kvetina. Ide o básnické synonymum k substantívum [anthos], kvet, a ide o podobný morfologický vývin ako v prípade bôľhoja lekárskeho (Anthyllis vulneraria L.). Keďže sa rumanček rímsky používa pri menštruačných ťažkostiach, môže nás zaujať aj podobnosť jeho latinského rodového mena s menom bohyne Artemis, ktorá bola ochrankyňou dievčat a okrem iného bohyňou liečby. Druhové meno nobilis, podobne ako v názve pečeňovníka trojlaločného Hepatica nobilis (L.) Schreb., znamená doslova znateľný či známy. Takéto pomenovanie môže odrážať viacero skutočností: nádherný tvar kvetov alebo plodov, ale aj predpokladané či skutočné liečivé účinky rastliny.
PhDr. T. Hamar, PhD. - Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby