V posledních několika letech byla nalezená celá řada genů rezistence k oběma hlavním houbovým patogenů. Tabulka 1 představuje geny rezistence k Plasmopara viticola a tabulka 2 potom geny rezistence k Erysiphe necator.

Za nejvýznamnější zdroj rezistence k houbovým patogenům révy je možné považovat druh Muscadinia rotundifolia.

Rezistentní vlastnosti Muscadinia rotundifolia jsou známé velmi dlouhou dobu. Problémem jejich využití ve šlechtění však byl rozdílný počet chromozomů u druhů z podrodu Euvitis (2n=38) a Muscadinia (2n=40). Tato skutečnost vede k neúplnému párování chromozomů a vysoké sterilitě hybridů.

Šlechtitelská práce s Muscadinia rotundifolia ve Francii začala v roce 1974 v Montpellier. Samičí semenáče různých odrůd Vitis vinifera byly opylené pylem různých rostlin Muscadinia rotundifolia. Díky různému počtu chromozomů mezi Vitis vinifera a Muscadinia rotundifolia byly identifikované hybridy s 39 chromozomy, které byly využité pro zpětná křížení. Systém zpětných křížení probíhal až do generace BC6, který ukázal vysokou rezistenci k padlí révy a dobré vinohradnické vlastnosti. Rezistence k padlí révy je u botanického druhu Muscadinia rotundifolia kontrolovaná jediným dominantním genem rezistence k padlí révy (v tehdejší nomenklatuře Uncinula necator), s označením Run1. Tento gen je lokalizovaný na chromozomu LG 12. Rezistence způsobená genem Run1 představuje vyvolání programového odumírání buněk po napadení epidermis, během 24 – 48 hodin po začátku infekce.

Rostliny disponující genem Rpv1 omezují kolonizaci mycelia, umožňují omezenou, ale viditelnou sporulaci Plasmopara viticola a vyvolávají výraznou tvorbu stilbenů jako důsledek infekce patogenem. Rostliny disponující genem Rpv2 zastaví velmi rychle vývoj Plasmopara viticola, úplně omezí sporulaci, tvoří velmi malé nekrotické skvrny, ale nevyvolávají významnou tvorbu stilbenů, jako důsledek infekce.

Velmi zajímavé je také nalezení genu rezistence u odrůd Vitis vinifera, přímo v jejich původních genových centrech.

V asijských centrech původu révy byly identifikované odrůdy révy vinné rezistentní k původci padlí révy (Erysiphe necator). Jedná se o odrůdy „Dzhandzhal Kara“ a „Kismhish vatkana“...

Prof. Ing. P. Pavloušek, Ph.D.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby