Prilbica bola rastlina hojne používaná už v antike ako prostriedok na trávenie divej zveri i ľudí. Do extraktu z rastliny sa namáčali šípy a podľa historikov sa pridávala sa do nápojov a jedál politických oponentov. Jednou z možných etymológií mena aconitum, pôvodne gr. akovitov [akoniton], je pôvod v prídavnom mene akovitos [akonítos] s prefixom á [a], vyjadrujúcim negáciu, a slovesom kovew [koneó] – víriť prach, náhliť sa, klásť odpor. Názov by tak poukazoval na smrtiaci účinok jedov rastliny a spôsob smrti obete travičstva, u ktorej nemá zmysel klásť odpor. Druhové meno napellus je deminutívom latinského slova napus – horčica, odvodeného od gréckeho slova označujúceho horčicu – napus [nápy], a rastlina zrejme dostala meno na základe podobnosti jej súkvetia so súkvetiami niektorých rastlín z čeľade kapustovité.
PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby