Latinský názov zbehovca vznikol omylom. Kopista urobil chybu pri prepisovaní slova abiga, istotne preto, že v románskych jazykoch sa takéto slovo číta ako aviga či auiga. Pri vynechaní bodky nad i teda výraz prečítal ako aiuga. Pôvodné latinské abiga pochádza zo slovesa abigere – odháňať, odplašiť, čo zrejme súviselo s protizápalovým účinkom rastliny. Druhý názov je menným príčastím slovesa reptare, frekventatíva repere – plaziť sa. V slovenčine tak ide o kalk, teda doslovný preklad. Použitie slovesa reptare odzrkadľuje nadzemné bylinné poplazy tohto rastlinného druhu.
PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby