Liečivé rastliny 4/2021PharmDr. D. Jankovská, Ph.D., Mai Huong Trinh:
Tradiční vietnamská medicína   
Traditional Vietnamese medicine   
Traditionelle vietnamesische Medizin

Mgr. M. Proškovcová, doc. MVDr. E. Čonková, PhD., MVDr. M. Harčárová, PhD.:
Tradičná medicína v liečbe onychomykóz a vulvovaginálnych kandidóz   
Traditional medicine used in the therapy of onychomycosis a vulvovaginal candidiasis   
Traditionelle Medizin in der Therapie von Onychomykosen a vulvovaginalen Candidosen 

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (2). Mikrobiómy v nás a okolo nás   
Plant microbiome (2). Microbiomes in and around us   
Pflanzenmikrobiom (2). Mikrobiome in uns und um uns herum 

Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D.:
Fytoterapie Polynésie: z historie k současným trendům   
Phytotherapy of Polynesia: from history to current trends   
Die Pflanzenheilkunde von Polynesien: von der Geschichte zu gegenwärtigen Trends 

PharmDr. K. Rendeková, PhD.:
Angelica sinensis – angelika čínska   
Angelica sinensis – dong quai   
Angelica sinensis – Chinesische Engelwurz 

Prof. Ing. P. Pavloušek, Ph.D.:
Možnosti využití aktuálních poznatků o rezistenci k houbovým chorobám ve šlechtění révy vinné (2)   
Current knowledge on fungal diseases resistance and its possible use in grapevine breeding (2)   
Aktuelles Wissen über die Pilzkrankheitenresistenz und ihre mögliche Nutzung in der Weinrebenzüchtung (2)  

PharmDr. M. Dvorská, Ph.D.:
Okrasné rostliny jako možný zdroj biologicky aktivních látek – rod katalpa   
Ornamental plants as possible sources of bio-active substances – the genus Catalpa   
Zierpflanzen als mögliche Quellen bio-aktiver Stoffe – die Gattung Catalpa (Trompetenbäume) 

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (34). Choroby pohanky   
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back--gardens (34). Diseases and pests of buckwheat (Fagopyrum esculentum)   
Heil-, Aroma- und Gewürzpfl anzenkrankheiten in Schrebergärten (34). Krankheiten und Schädlinge des Buchweizens (Fagopyrum esculentum) 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CIII) – parasca väčšia – moračina větší (pakmín), †Ammi majus L. (Apiaceae)   
From plant to man (CIII). Bishop’s weed, †Ammi majus L. (Apiaceae)   
Von der Pflanze zum Menschen (CIII). Große Knorpelmöhre, †Ammi majus L. (Apiaceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Kalykant floridský – sazaník květnatý – Calycanthus floridus – sladký a jedovatý   
Eastern sweetshrub – Calycanthus floridus – sweet and poisonous   
Echter Gewürzstrauch – Calycanthus floridus – süß und giftig 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (31). Acanthopanax senticosus – Allium cepa   
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (31). Acanthopanax senticosus – Allium cepa   
Analyse lateinischer Heilpfl anzennamen (31). Acanthopanax senticosus – Allium cepa 

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš: Echinacea v súčasnej fytoterapii   
Coneflower (Echinacea) in current phytotherapy   
Sonnenhut (Echinacea) in gegenwärtiger Pflanzenheilkunde 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Anna Maurizio   
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Anna Maurizio   
Hervorra-gende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Anna Maurizio 

Redakcia:
Zdravé opaľovanie – vďaka antioxidantom. Lapače radikálov   
Healthy sunbathing – thanks to antioxidants. Radical scavengers   
Gesundes Sonnenbaden – dank Antioxidantien. Radikalfänger 

Foto na titulnej strane: prvosienka zúbkatá, prvosenka zoubkatá (Primula denticulata), Dreamstime.com


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby