Jeřáb oskeruše (jarabina oskorušová, Sorbus domestica) je dřevina z čeledi Rosaceae (růžovité) původem ze Středomoří, domácí je tak především na Balkáně a na severu Afriky. V dnešní době se však hojně vyskytuje v Malé Asii a pravděpodobně v průběhu10. století se tento druh spontánně rozšířil také do střední Evropy.

Přestože je areál oskeruše velký, ve volné přírodě se vyskytuje spíše jako solitér, přičemž téměř nikde nenajdeme souvislý porost. Histo-rický výskyt byl podstatně větší, s intenzivním pěstováním lesů však oskeruše vymizela. Dnes se na našem území nachází pouze několik desítek až stovek stromů. Oskeruše je spíše teplomilná rostlina, do-spělé stromy ale snáší mrazy až ‒30 °C, proto může růst i ve vyšších nadmořských výškách.

...

PharmDr. M. Malaník, Ph.D.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby