História rodu Plectranthus L‘Hér. (česky moud, molice, slovensky plektrant) sa začala písať roku 1788, keď francúzsky botanik Charles Louis L‘Héritier de Brutelle našiel vo svojej zbierke dovtedy neopísanú rastlinu. Tá pochádzala z kráľovskej botanickej záhrady Kew neďaleko Londýna, kde ju vypestoval hlavný záhradník William Aiton. Semená mu zaslali z juhoafrického Kapska, kam Francis Masson a Carl Thunberg podnikli botanickú expedíciu (1773 – 1774). Išlo o druh dnes známy ako Plectranthus fruticosus L‘Hér.

Tento druh sa vyznačuje výrazným morfologickým znakom, a to, že má na báze koruny vytvorený nápadný výbežok nazývaný ostroha. A práve uvedený znak sa stal podkladom pre vytvorenie názvu rodu, ktorý vznikol spojením dvoch gréckych pomenovaní: plektron – ostroha a anthos – kvet. Zaujímavosťou však je, že v tom čase L‘Héritier nevedel, ako nešťastne tento rod pomenoval, pretože iba pri druhoch Plectranthus fruticosus L‘Hér. a Plectranthus punctatus L‘Hér. je prítomná ostroha na báze koruny. No aj napriek tomu tento názov botanici akceptujú a stále používajú.

Od čias L‘Héritiera bolo opísaných približne 350 druhov zahŕňajúcich semisukulentné až sukulentné byliny a kry rastúce na savanách a v lesoch Afriky, Madagaskaru, Indie, Austrálie a niekoľkých pacifických ostrovov. Aj keď v našich zemepisných šírkach sú mnohé druhy rodu Plectranthus L‘Hér. známe hlavne ako okrasné rastliny pestované v záhradách a závesných košoch, niektoré druhy sa používajú aj ako potraviny či krmivo pre zvieratá a v neposlednom rade majú významnú úlohu v tradičnej medicíne. Až 85 % informácií týkajúcich sa ich praktického použitia súvisí s využívaním v tradičnej medicíne, pričom najviac sa tento rod zmieňuje v tradičnej africkej medicíne. Uvádza sa hlavne v súvislosti s terapiou ochorení tráviaceho a respiračného aparátu, kože a aj pri liečbe širokého spektra infekčných ochorení. O rozsiahlom medicinálnom využívaní rodu Plectranthus L‘Hér. podrobnejšie hovorí tabuľka 1. Rozsiahla popularita rodu Plectranthus L‘Hér. v tradičnej medicíne, obzvlášť druhov Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. a Plectranthus barbatus Andr., neunikla pozornosti vedcov. Súčasný výskum sa zameriava na obsahové látky, ako aj ich biologickú aktivitu.

...

PharmDr. M. Gáborová


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby