Ópium, latexovitá šťava získavaná z maku siateho (Papaver somniferum), je ľudstvu známe už tisíce rokov. Rovnako dlho jeho užívatelia vedia, že ak si ho doprajú pravidelne, riskujú vznik závislosti. Počty závislých od prírodných a najmä syntetických opioidov sú každoročne na vzostupe, predovšetkým v USA, ktoré už niekoľko rokov bojuje s najhoršou epidémiou drogovej závislosti vo svojich dejinách (denne priemerne 115 úmrtí priamo súvisiacich s užívaním opioidov).

Liečba tejto závislosti je mimoriadne ťažká, v mnohých krajinách sa využíva tzv. substitučná terapia, pri ktorej je pacientom pod dozorom podávaný metadon, prípadne iný opioid. Existuje však aj fytoterapeutická alternatíva, ktorá vzbudzuje pomerne značnú kontroverziu. V tomto článku predstavíme a porovnáme dve najpopulárnejšie rastliny používané v tejto indikácii: kratom a ibogu.

Mitragyna speciosa je strom z čeľade marenovité (Rubiaceae). Môže dosiahnuť výšku až 25 metrov, obvykle je však výrazne nižší. Jeho domovinou sú tropické lesy juhovýchodnej Ázie. Celosvetovo najznámejšie pomenovanie kratom pochádza z thajštiny, v Malajzii sa táto rastlina nazýva ketum alebo biak. Latinský názov Mitragyna získala vďaka charakteristickému tvaru piestikov pripomínajúcich biskupskú čiapku (mitra). Ako droga sa obvykle užívajú čerstvé alebo sušené listy, ktoré sa buď žujú, alebo slúžia na prípravu záparu. Kvôli extrémne horkej chuti sa kratom väčšinou kombinuje so sladidlom. Užívanie tejto rastliny ako náhrady za ópium bolo prvýkrát opísané v Thajsku v 19. storočí, v tradičnej medicíne sa však užívala podstatne dlhšie, a to napríklad na liečbu bolesti, kašľa, hnačky a aj proti črevným parazitom. Vo svojej vlasti patrí kratom medzi najpopulárnejšie omamné prostriedky napriek tomu, že v žiadnej z krajín juhovýchodnej Ázie nie je jeho rekreačné užívanie legálne. Užívanie pre medicínske účely (napr. liečba závislosti alebo terapia chronickej bolesti) je oficiálne povolené iba v Thajsku, aj to len od roku 2018. Paradoxné však je, že pestovať za účelom exportu do iných štátov sa môže v Thajsku, Malajzii aj Indonézii. V Slovenskej aj Českej republike zatiaľ užívanie ani predaj kratomu nie je postavené mimo zákona, nelegálne však je napr. vo Švédsku, Rumunsku alebo v Rusku.

...

Iboga (Tabernanthe iboga) je ker z čeľade zimozeleňovité (Apocynaceae). Divo rastie v pralesoch západnej Afriky, v tejto oblasti sa často aj pestuje. V Gabone bola roku 2000 táto rastlina prehlásená za národný poklad a jej vývoz je zakázaný. Ako droga sa využíva koreňová kôra.

...

Mgr. M. Helcman


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby