Grécke slovo τεύκριον [teukrion] sa používalo na označenie hrdobarky už v dobách antiky. Jeho polatinčená podoba teucrium sa dostala do medzinárodného botanického názvoslovia. Etymológia gréckeho slova teukrion ešte nie je úplne objasnená, často sa však meno rastliny dáva do súvislosti s postavou z mytológie menom Τεῦκρος [Teukros].

Išlo o trójskeho princa a udatného bojovníka vyskytujúceho sa v mytologickom cykle o trójskej vojne, no súvislosť medzi postavou z mytológie a menom hrdobarky sa často považuje za ľudový a nevedecký etymologický výklad. Epiteton chamaedrys je polatinčenou podobou gréckeho slova χαμαίδρυς [chamaidrýs] doloženého v antických gréckych textoch, napríklad u Plinia Staršieho. Týmto gréckym slovom sa označovali viaceré rastlinné druhy, medzi iným aj hrdobarka. Slovo je odvodené od príslovky χαμαί [chamai] na zemi a substantíva δρῦς [drys] drevo, dub a pri hrdobarke súvisí zrejme s tvarom listov, ktoré sú podobné listom duba.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby