Rodové meno rastliny je odvodené od latinského slovesa succidere s významom zrezať či odhryznutá zospodu. Succisa ako slovesný tvar je príčastie minulé trpné v ženskom rode a možno ho preložiť ako zrezaná či odhryznutá zospodu. Meno rastliny je poukázaním na jej čierny krátky a akoby zrezaný podzemok.

Skutočnosť, že rastlina sa vyskytuje na vlhkých a rašelinových lúkach, pasienkoch a lesných čistinách, sa zrkadlí v jej druhovom mene pratensis – lúčny, ktoré je odvodené od latinského slova pratum – lúka, pasienok.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby