Vedecké pomenovanie rastliny v rámci medzinárodnej latinskej nomenklatúry je rovnako ako jej názvy v národných jazykových mutáciách motivované jej tradičným použitím. Rastlina sa primárne používala na výrobu metiel. Jej rodové meno sarothamnus je polatinčeným variantom gréckeho kompozita pozostávajúceho z komponentov σάρον [saron] metla a θάμνος [thamnos] ker, krík.

Rovnako je motivované aj druhové meno rastliny. Je odvodené od latinského pomnožného podstatného mena scopae – metla a odvodené slovo scoparius možno preložiť podstatnými menami vymetač, zametač, prípadne adjektívne: podobný metle, metlovitý.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby