Názov starčeka je odvodený od latinského senecio – starec. Samotný pojem môžeme ďalej rozdeliť ešte na pôvodné adjektívum senex – starý a sufix o, ktorý sa používa na vytvorenie prímena, lat. cognomen (podobne, ako je to pri menách Cicero či Naso). Ostatne aj Senecio bolo prímenom v niekoľkých rímskych rodoch.

Linné sa etymológie pri pomenovaní pridŕžal v tom, že po odkvitnutí ostáva kvetné lôžko tejto rastliny holé ako hlava starcov. Druhové pomenovanie dostal starček celkom iste po apoštolovi Jakubovi Väčšom. Dôvodom môže byť obdobie rozkvetu rastliny, ktoré pripadá na 25. júla (Jakub). Druhým dôvodom môže byť podobnosť so svätojakubským krížom, ktorý sa nachádza aj na insígniách Rádu sv. Jakuba od meča (po portugalsky Ordem Militar de Sant’Iago da Espada). Tie pozostávajú z oválneho zlatého štítu a červeného svätojakubského kríža, teda pripomínajú žlté kvetné úbory starčeka a jeho ryhovanú stonku, ktorá sa väčšinou sfarbuje do červena.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby